Załącznik nr 1 do Regulaminu atpmetamorfoza.pl (REGULAMIN)

Nazwa pakietu Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 1 miesiąca współpracy Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 2 i każdego kolejnego miesiąca współpracy Kara umowna w przypadku rezygnacji w trakcie 4 i każdego kolejnego miesiąca współpracy
Pakiet Paker Kompakt 3 miesiące 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Paker Kompakt 6 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Paker Kompakt 12 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Paker Premium 3 miesiące 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Paker Premium 6 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Pakiet Paker Premium 12 miesięcy 30% x wartość aktualna całego pakietu 25% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu
Każdy inny pakiet 30% x wartość aktualna całego pakietu 20% x wartość aktualna całego pakietu

Słowniczek

Produkt – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 %,

Usługa – wszystkie usługi oferowane w ramach wybranego pakietu.

Pakiet – wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę.

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług.

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia pakietu standardowego, za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Pakiet Paker Kompakt – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa Standard obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Pakiet Paker Premium – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa pakietu Premium obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet Premium.

Video – dostęp do niepublicznych nagrań VIDEO.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu. Rozpoczyna się w dniu przesłania przez Usługodawcę do Usługobiorcy rozpisanej diety, planu treningowego i suplementacji, jednak nie później niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące.

Cena – cena za wybrany Pakiet.

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy.

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu.

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu. Zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne. Maksymalny czas trwania zawieszenia (w sumie) dla pakietu trwającego 3 miesiące wynosi 1 miesiąc, dla pakietu trwającego 6 miesięcy – 2 miesiące, a dla pakietu trwającego 12 miesięcy – 4 miesiące. Jednorazowo minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni.

Załącznik nr 1 do Regulaminu atpmetamorfoza.pl

Produkty/Usługi Opis Czas    trwania           Cena (ZŁ) rabat Cena promocyjna (ZŁ)
Rozpisanie całościowe: diety, treningu, suplementacji oraz wskazówki żywieniowe
– Paker Kompakt
Jednorazowa rozpiska bez korekt Jednorazowo na podstawie ankiety 300 141 159
Rozpisanie całościowe: diety, treningu po uwzględnieniu badań i szczegółowej ankiety zdrowotnej – Paker Premium Jednorazowa rozpiska bez korekt Jednorazowo na podstawie ankiety lub rozmowy, ewentualnych załączonych badań lekarskich 450 151

299

Rozpisanie całościowe: diety, suplementacji oraz wskazówki żywieniowe
– Dieta z Pakerem
Jednorazowa rozpiska bez korekt Jednorazowo na podstawie ankiety 200 71 129
Paker Kompakt Pakiet obejmujący usługę Paker Kompakt. Kontakt e-mail, monitorowanie progresu na podstawie raportów i komunikacji e-mailowej, oraz możliwość zadawania pytań. 3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

573
990 1669

84
192
313
489
798
1356
Paker Premium Pakiet obejmujący usługę Paker Premium. Kontakt e-mail, monitorowanie progresu na podstawie raportów i komunikacji e-mailowej, oraz możliwość zadawania pytań w formie e-maila lub rozmów telefonicznych/skype 3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
963 1770
3229
174
372
673
789
1398
2556
Dieta z Pakerem Pakiet obejmujący usługę Dieta: kontakt e-mail, monitorowanie progresu na podstawie raportów i komunikacji e-mailowej, oraz możliwość zadawania pytań w formie e-maila lub podczas konsultacji telefonicznych/skype, możliwość zamrożenia pakietu 3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
542 850
1544
125
196
356
417
654
1188
           
           
Bonusowe nagranie/produkty (różne warianty)   Nagrania wideo/produkty z natychmiastowym dostępem po zakupieniu pakietu Jednorazowy dostęp  

477 386 199
129
99
79
69  

477 386 199
129
99
79
69  
0
0
0
0
0
0
0

Słowniczek

Produkt  – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia.

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % (gratis).

Usługa – rozpisanie diety, suplementacji oraz planu treningowego i prowadzenie drogą e-mailową zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej i/lub indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy.

Pakiet –  wybrany (spośród dwóch powyżej) przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę.

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma rozmowy: telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług.

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 10 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony 2-3 dni przed terminem rozmowy. W przypadku wykupienia pakietu Paker Kompakt za konsultację uznaje się wyłącznie konsultacje w formie e-mailowej. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Paker Kompakt – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat , z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h (z wyjątkiem świąt i weekendów). Usługa Paker Kompakt obejmuje minimum 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Paker Premium – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h (z wyjątkiem świąt i weekendów). Usługa Paker Premium obejmuje minimum 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Dieta z Pakerem – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h (z wyjątkiem świąt i weekendów). Usługa Paker Premium obejmuje minimum 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu. Rozpoczyna się w dniu przesłania przez Usługodawcę do Usługobiorcy rozpisanej diety, planu treningowego i suplementacji, jednak nie później niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące.

Cena – cena za wybrany Pakiet.

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy.

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu.

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, z założeniem, że przy płatnościach ratalnych, raty pobierane są w dalszym ciągu zgodnie z terminem, a współpraca przedłuża się o czas, na jaki została zawieszona współpraca, dla pakietu 3 miesiące – max 1 miesiąc zawieszenia, dla pakietu 6 miesięcy – max 2 miesiące zawieszenia oraz dla pakietu 12 miesięcy – max 4 miesiące zawieszenia (zakładając, że zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne o krótszym okresie trwania). Jednorazowo minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, mój Team służy pomocą!

jakieś hasełko

coś tam lorem ipsum

© Copyright by FitElite 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: FitElite Team